Doświadczenie

Andrzej Grabowski ( wspólnik)
  • studia licencjackie Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie specjalność „ Administracja skarbowa”
  • studia wyższe magisterskie na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
  • studia podyplomowe z zakresu podatków na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie
  • 25 lat pracy w Urzędzie Skarbowym w Brodnicy
Piotr Grabowski (wspólnik)
  • wykształcenie wyższe magisterskie ( Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) o specjalności „rachunkowość”
  • kilkuletnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego oraz w realizacji inwestycji finansowanych z środków unijnych, między innymi jako wiceprezes w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
  • nadzór finansowy nad pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji unijnych o łącznej wartości ponad 13 mln
  • nadzór nad prawidłowym i zgodnym z harmonogramem przebiegiem procesu inwestycyjnego, oraz za sporządzenie dokumentacji finansowej, raportów, oraz analiz finansowych
sfd